Een positief zelfbeeld opbouwen

Hoe jij verkiest jezelf te zien en wat jij verkiest te geloven over jezelf bepaalt hoe jij je voelt en hoe je handelt. Hoe zie jij jezelf?

We voeren dagelijks een interne dialoog met onszelf. Deze dialoog verloopt elke dag nagenoeg precies hetzelfde. Je kunt het vergelijken met je lievelingsplaat of je lievelingsnummer. Op een gegeven moment ken je de tekst feilloos vanbuiten, je zingt het nummer automatisch mee, maar je staat niet meer zo stil bij de betekenis van de woorden.

Het kan zijn dat wij onszelf bemoedigend en liefdevol toespreken, begripvol en geduldig. Het kan echter ook zijn dat wij onszelf berispend toespreken, veroordelend, ongeduldig, boos en misschien zelfs wel minachtend of vol woede.  De manier waarop jij jezelf toespreekt zal afhangen van jouw ideaalbeeld van jezelf, de manier waarop jij vindt dat je moet zijn. En dit ideaalbeeld is weer afhankelijk van jouw overtuigingen over wat goed en wat slecht is.

Wat is jouw ideaalbeeld?

We leven vanuit een persoonlijk ideaalbeeld, waarbij we vinden dat we op een bepaalde manier moeten handelen en moeten zijn. We veroordelen de delen van onszelf die niet voldoen aan dit ideaalbeeld en proberen ze weg te stoppen, te onderdrukken of te camoufleren. Elke keer als één van deze delen de kop opsteekt veroordelen, bekritiseren en berispen wij onszelf. Wanneer we deze veroordeelde delen bij een ander waarnemen, veroordelen en bekritiseren wij deze persoon daarom.

We creëren zodoende onrealistische verwachtingen en voelen ons teleurgesteld, verdrietig, kwaad, beschaamd, schuldig of afkerig als de werkelijkheid niet voldoet aan deze verwachtingen. Misschien straffen we onzelf of anderen zelfs wel als het niet lukt om aan ons ideaalbeeld te voldoen. We geven onszelf en anderen geen toestemming om te zijn wie we zijn en spontaan te handelen.

Dit werkt verkrampend en kost je onnodig veel energie. Leven vanuit onze ideaalbeelden belet ons de fijne dingen die nu gebeuren op te merken en volledig te genieten van onszelf en anderen. Wil je je hele leven vechten tegen jezelf, of volledig van jezelf leren houden, zowel van je aangename als minder aangename kanten? De keuze is aan jou.

Jezelf volledig accepteren zoals je bent

Elk mens is uniek en dit maakt elk mens dan ook zo speciaal. Iets wat je bij jezelf als een zwakte of als iets slechts ziet kan in bepaalde situaties juist je grootste kracht zijn. Het is de uitdaging om een goed beeld van jezelf te krijgen, de eigenschappen, karaktertrekken en persoonlijkheidstrekken die je bezit en te achterhalen hoe je ze beoordeelt, goed of slecht.

Vervolgens kun je al deze eigenschappen en trekken van jezelf liefdevol omarmen in de wetenschap dat ook de eigenschappen en trekken die jij als ‘slecht’ bestempeld in sommige situaties juist heel ‘goed’ van pas komen.  In elke situatie kun je ten slotte besluiten welke eigenschappen en trekken je inzet en in welke mate, zodat je datgene kan bereiken wat je wil bereiken.

Een ideaalbeeld is niet hetzelfde als een positief zelfbeeld. Jezelf nemen zoals je bent, zowel de gewenste als de ongewenste delen van jezelf zonder daar het etiketje ‘goed’ of ‘slecht’ op te plakken, is de enige manier om een positief en realistisch zelfbeeld op te bouwen. Hoe je dit kunt leren vind je terug in de oefeningen. Doe nu de oefeningen voor een positief zelfbeeld en kijk ook eens onder het kopje ‘Lief zijn voor jezelf’:

Oefening 1: Jezelf volledig accepteren zoals je bent

Oefening 2: Jezelf complimenten geven

Oefening 3: Van jezelf houden