Invloed uitoefenen op je gedachten

Negatieve, alarmerende gedachten maken je ongelukkig en kunnen je op den duur ziek maken. Gelukkig hebben we zelf grote invloed op het soort gedachten dat we denken. Hieronder vind je de vier stappen om dit te realiseren.

Stap 1: De eerste stap is je bewust worden van de gedachten die je denkt, of ze nu positief of negatief zijn, liefdevol of haatdragend, hoopvol of pessimistisch. Je kunt pas iets veranderen als je er bewust van bent. Onder het kopje ‘meditatie‘ vind je de technieken om je bewust te worden van je gedachten.

Stap 2: De tweede stap is je denkpatroon wijzigen. Als je niet tevreden bent met de manier waarop je denkt en de gevolgen die deze gedachten hebben op je humeur en je omgang met jezelf, anderen en situaties, kun je ze veranderen in gedachten die je meer aanstaan. In het begin zal dit wat onwennig aanvoelen, maar hoe vaker je je nieuwe manier van denken herhaalt, hoe vertrouwder je ermee raakt. Op den duur blijven de oude, ongewenste gedachten uit en treden de nieuwe, gewenste gedachten spontaan op. Geef niet op voordat dit gebeurt! Onder het kopje ‘omgaan met negatieve gedachten’ vind je de techniek om je denkpatroon te wijzigen.

Stap 3: Dé manier om snel vertrouwd te raken met iets nieuw en het nieuwe een vaste plaats in je leven te geven is visualiseren. Visualisatie is dan ook de derde stap om invloed uit te oefenen op het soort gedachten dat je denkt. Onder het kopje ‘visualisatie’ vind je de benodigde technieken.

Stap 4: De vierde stap is aandacht. Datgene waar je je aandacht op richt vermeerdert zich, of dit nu iets is wat je wil of iets wat je absoluut niet wil. Onder de kopjes ‘aandacht’ en ‘een positief zelfbeeld opbouwen’ vind je de technieken om je aandacht bewust te richten op datgene wat je wil vermeerderen in je leven en eventuele problemen constructief op te lossen.