Omgaan met negatieve gedachten

Minimaal 70% van alle gedachten die we denken zijn negatief of hebben een alarmerende functie. Negatieve, alarmerende gedachten veroorzaken negatieve gevoelens, contra-productief gedrag en kunnen op den duur je relaties en gezondheid schaden. Gelukkig kunnen we daar zelf iets aan doen in 5 eenvoudige stappen. En je kunt daar nu direct mee beginnen.

Positieve gedachten wekken positieve emoties op, herstellen en handhaven de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties en zorgen ervoor dat we op een aangename, positieve manier omgaan met onszelf, anderen, situaties en gebeurtenissen.

Negatieve, alarmerende gedachten daarentegen wekken negatieve emoties op, ze verstoren de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties en zorgen voor wrijving tussen onszelf en anderen en voor weerstand tegen situaties en gebeurtenissen. Een aanhoudende en krachtige stroom van negatieve en alarmerende gedachten kan zodoende leiden tot allerlei lichamelijke, psychische en psychosomatische klachten en ziekten.

Hieronder vind je  vijf eenvoudige stappen, die je telkens weer kunt herhalen, om dit te voorkomen.  Je kunt ook hier klikken voor een VOORBEELD en TIPS

Stap 1: Opmerkzaamheid

Probeer jezelf erop te betrappen wanneer je negatieve, angstige of sombere gedachten denkt of jezelf plaagt met gedachten waarin de woorden ‘moeten’ en ‘verschrikkelijk’ in voorkomen. Onderschep deze stroom van negatieve en alarmerende gedachten door hardop of in gedachten STOP! te zeggen.

Door de stroom van negatieve en alarmerende gedachten te onderbreken, wordt je je bewust van wat je doet en kun je er verandering in aanbrengen.

Stap 2: Acceptatie

Erken dat je deze gedachten denkt: ‘Ja, ik ben in de stroom van negatieve en alarmerende gedachten terecht gekomen’. Omarm je negatieve, angstige en sombere gedachten, vecht er niet tegen. Door te accepteren dat je in de stroom van negatieve en alarmerende gedachten terecht bent gekomen, wordt het voor jezelf duidelijk wat je precies doet en wat je wil veranderen.

Door JA te zeggen tegen je negatieve gedachten, laat je je weerstand ertegen los. En dit is erg belangrijk, want weerstand houdt datgene waar je weerstand tegen biedt in stand. Het houdt je aandacht gericht op wat je niet wil. Dit is de reden waarom jezelf forceren om positief te denken, zonder eerst je negatieve gedachten te accepteren, niet werkt.

Stap 3: Blijf bij de feiten

Vraag jezelf: ‘Wat is er nu werkelijk gebeurd? Wat is er nu werkelijk aan de hand? Wat zijn de feiten en wat maak ik daarvan?’ Probeer het verschil te zien tussen de feiten en je eigen interpretatie van de situatie.

Stap 4: Voorkeur uitspreken

Vraag jezelf: Hoe had ik graag gewild dat het was? Probeer het verschil te zien tussen wat je wenst/verlangt en wat er werkelijk/feitelijk gebeurt of gebeurde. Spreek je voorkeur hardop of in gedachten uit: ‘Ik geef de voorkeur aan……(wens/verlangen)……… Je kunt eventueel nagaan of je verlangen realistisch is. Is dit niet het geval ga dan eens bij jezelf na of het niet beter zou zijn om meer realistische eisen te stellen aan jezelf en anderen.

Stap 5: Toestemming geven en actie ondernemen

Het is nu belangrijk een stroom van positieve gedachten op gang te brengen en in stand te houden. Richt hierbij je aandacht op het positieve in de situatie. Hiermee voorkom je dat je weer terugvalt in de stroom van negatieve en alarmerende gedachten.

Geef jezelf in de eerste plaats toestemming om te zijn zoals je bent en geef anderen toestemming om te zijn zoals zij zijn, ook al vinden we dat misschien niet altijd leuk. Ben mild voor jezelf en anderen. In het begin kan dit onwennig aanvoelen als je gewend bent erg streng te zijn voor jezelf en anderen. Probeer toch vol te houden. Hoe vaker je jezelf toestemming geeft te zijn zoals je bent, hoe natuurlijker dit gaat aanvoelen.

Onderneem in de tweede plaats actie! Het ondernemen van actie geeft je het gevoel controle te hebben over de situatie en actief aan een oplossing te werken. Actie ondernemen haalt je uit de stroom van negatieve (pieker)gedachten en richt je aandacht op mogelijkheden en kansen. Is er niets dat opgelost hoeft te worden of kun je het op dit moment niet oplossen, ga dan gewoon iets leuks doen, als het je maar letterlijk in beweging brengt.