De kracht van het verlangen

Hoe krachtiger ons verlangen, hoe meer wij ons inspannen om dit verlangen te realiseren en hoe gemotiveerder wij zijn om door te zetten tot we het doel dat we voor ogen hebben verwezenlijkt hebben. Waar verlang jij naar?

Wij mensen zijn echte ‘gewoontedieren’. We denken volgens een bepaald patroon, handelen volgens een bepaald patroon en gaan volgens een bepaald patroon met onze gevoelens om. En dit doen wij dag in dag uit, meestal zonder erbij na te denken. Het grootste gedeelte van ons leven leven wij op de ‘automatische piloot’.

Onze gewoonten zijn zo diep ingeslepen dat het ons vaak veel moeite kost als wij een verandering willen doorvoeren We geven het dan al snel op en vallen terug in onze oude gedragspatronen. De beste manier om deze ‘automatische piloot’ tijdelijk uit te zetten om een verandering door te voeren is verlangen. Verlangen zet aan tot verandering en is daarmee een krachtige motivator.

Verlangen ontstaat uit de spanning tussen wens en werkelijkheid. Je ervaart het verschil tussen hoe iets werkelijk is en hoe je zou willen dat het is. Dit verschil tussen wens en werkelijkheid is ongewenst en zorgt dan ook voor spanning en het verlangen om deze spanning op te heffen. De spanning maakt een hoop energie los waardoor we in actie kunnen komen om de kloof tussen wens en werkelijkheid te dichten. Je kunt de kracht van je verlangen dus bewust inzetten om je dromen te realiseren.

Doe nu de oefening om de passie terug in je leven te brengen.