Wetenswaardigheden

Wist je dat…

  1. Iedereen kan leren op een gezonde manier te leven.
  2. Gezond leven begint bij het maken van een keuze.
  3. Gezond leven betekent een gezonde balans creëren op elk vlak van je leven.
  4. Gezond leven erg leuk kan zijn!
  5. We meestal op de ‘automatische piloot’ leven.
  6. We alleen een verandering ten goede kunnen doorvoeren als we deze ‘automatische piloot’ tijdelijk uitschakelen.
  7. Nieuw, gezond gedrag aanleren een kwestie is van het nieuwe gedrag herhalen totdat je het ‘automatisch’ toepast.
  8. Verlangen je de kracht geeft om vol te houden.
  9. Wij niet zijn wat we doen.
  10. We zelf kunnen kiezen hoe wij handelen

Denken, voelen en handelen

Denken, voelen en handelen hangt nauw met elkaar samen. De gedachten die wij denken bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen. En op zijn beurt versterkt ons gedrag weer de manier waarop we denken.

Leef je maar eens helemaal in in de volgende gedachte: ‘Ik hou van je’ en spreek deze gedachte een paar keer zo overtuigend mogelijk uit. Hoe voel je je nu? Wat is het eerste dat je nu zou willen doen? Leef je vervolgens eens helemaal in in de gedachte: ‘Ik haat je’ en spreek deze gedachte een paar keer zo overtuigend mogelijk uit. Hoe voel je je nu? Wat is het eerste dat je nu zou willen doen? Merk je hoezeer je gedachten bepalen hoe jij je voelt en hoe je handelt?

Ben jij een echte denker, voeler of doener?

Één van deze drie heeft meestal de overhand. Zo heb je de echte denkers, degenen die voornamelijk in hun hoofd leven, de voelers, diegenen die snel geëmotioneerd raken en de doeners, die de hele dag in de weer zijn en moeite hebben met stilzitten.

Voor de denkers is het de uitdaging om zich meer bewust te worden van en meer in contact te komen met hun lichaam en hun gevoelens en om sneller in actie te komen.

De voelers hebben als uitdaging om realistischer te leren denken, hun gedrag af te stemmen op wat er werkelijk gebeurt en op basis daarvan doordacht, planmatig en evenwichtig actie te ondernemen.

Voor de doeners ligt de uitdaging in het leren uitstellen van hun directe reacties om hun gedachten en gevoelens te onderzoeken en op basis daarvan doordacht, planmatig en evenwichtig actie te ondernemen.

Wat heeft bij jou de overhand? Ben je een echte denker, voeler of doener? Sprak de kolom gezond denken je direct aan dan ben je waarschijnlijk een echte denker. Voelde je je direct aangetrokken tot de kolom gezond voelen dan heeft het voelen waarschijnlijk de overhand. En klikte je direct door onder het kopje gezond leven dan ben je hoogstwaarschijnlijk een doener.