De kracht van emoties

Emoties hebben de kracht om ons tot op de top van onze prestaties te brengen, maar ook om ons door de diepste dalen te leiden. Vergeet echter niet dat wij deze krachten kunnen sturen. Hieronder vind je meer informatie over de kracht van emoties.

We ervaren niet alleen emoties als reactie op gebeurtenissen en gedachten in het hier en nu. Emoties kunnen ook opgewekt worden door herinneringen aan het verleden en gedachten over de toekomst.

Emoties zijn krachtiger naarmate de afstand tussen wens en werkelijkheid groter is. Deze kloof tussen wens en werkelijkheid wordt bepaald door je doelen, verlangens, verwachtingen en vaardigheden om met een bepaalde situatie om te gaan. Komt de werkelijkheid daarmee overeen dan ervaren we sterke positieve emoties. Ligt er een grote kloof tussen de werkelijkheid en onze doelen, verlangens, verwachtingen en vaardigheden dan ervaren we sterke negatieve emoties.

Emoties zetten aan tot handelen

Emoties zijn noch goed, noch slecht. Emoties zetten aan tot actie, tot handelen. We ervaren de aandrang om de kloof tussen wens en werkelijkheid te overbruggen en zijn bereid ons hiervoor flink in te spannen. Op deze manier helpen emoties ons onszelf te ontwikkelen en onze doelen te realiseren.

Stellen we onze doelen echter te hoog of te laag, doordat wij er een onrealistisch ideaalbeeld op na houden of een lage dunk van onszelf hebben, dan leggen we een te grote of kleine kloof tussen wens en werkelijkheid en werken zodoende sterke negatieve emoties in de hand. Het gaat er dus om onszelf op waarde te schatten, realistische doelen te stellen en realistische verwachtingen te koesteren ten aanzien van onszelf .

We ervaren dan niet alleen positieve emoties als wij onze doelen verwezenlijken. De positieve emoties worden nog eens versterkt door de eraring dat we bijvoorbeeld angsten overwonnen hebben en bewezen hebben veel in ons mars te hebben en iemand te zijn. Op die manier brengen positieve emoties positief, doelgericht handelen en een positieve denkspiraal op gang.

Emoties beïnvloeden je gezondheid

Emotioneel betekenisvolle gebeurtenissen brengen tastbare, moleculaire effecten teweeg in ons lichaam. Emoties hebben dan ook een grote invloed op onze gezondheid. Positieve emoties herstellen en handhaven de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties. Negatieve emoties verstoren daarentegen de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties.

De meest merkbare verstoringen zijn hartkloppingen, transpiratie, trillen, een droge mond en buiten adem zijn. Minder merkbaar zijn de verstoringen van de bloeddruk, verdeling van de bloeddoorstroming, maag-darmactiviteit, urineafscheiding en veranderingen in de samenstelling van het bloed en speeksel. Elke emotie heeft daarbij zijn eigen unieke effect op het lichaam.

Lang nadat de emotionele gebeurtenis voorbij is, houden de lichamelijke reacties aan en blijven de gezonde balans van het lichaam verstoren, waardoor vermoeidheid op kan treden. Zowel korte, hevige gebeurtenissen als langdurige belasting kunnen leiden tot langdurige verstoringen van de gezonde balans van je lichaamsfuncties. Deze verstoringen kunnen hardnekkig zijn en in sommige gevallen onomkeerbaar. Gelukkig hebben we zelf grote invloed op onze emoties en op de manier waarop wij met deze emoties omgaan.

Invloed uitoefenen op je emoties

De eerste stap is je bewust worden van en contact maken met je emoties, of je ze nu als positief, negatief of neutraal ervaart. Je kunt pas iets veranderen als je er bewust van bent. Onder het kopje ‘in contact met mijn emoties’ vind je de benodigde oefeningen. Ook kun je kijken onder de kopjes ‘meditatie’ en ‘visualisatie’.

De tweede stap is het aanleren van een gezonde manier van omgaan met emoties. In het begin zal het wat onwennig aanvoelen, maar hoe vaker je de nieuwe, gezonde manier herhaalt, hoe vertrouwder je ermee raakt. Op den duur hoef je er niet meer bij na te denken. Geef niet op voordat dit gebeurt! Onder het kopje ‘omgaan met negatieve emoties’ vind je de benodigde technieken.

Emotioneel betekenisvolle gebeurtenissen in ons leven zijn niet altijd te voorzien. We kunnen echter een hoop doen om de positieve emoties te vermeerderen en de negatieve emoties te verminderen. De derde stap is dan ook het vermeerderen van positieve emoties in je leven. Onder het kopje ‘ban de drama uit je leven!’, ‘humor: lachen is gezond!’ en ‘lief zijn voor jezelf’ vind je de benodigde oefeningen.

Dé manier om snel vertrouwd te raken met iets nieuw en het nieuwe een vaste plaats in je leven te geven is visualiseren. Visualisatie is dan ook de vierde stap om invloed uit te oefenen op de manier waarop je omgaat met emoties. Onder het kopje ‘visualisatie’ vind je de benodigde technieken.