Oefeningen voor aandachtig leven

Oefening: Prioriteiten stellen

Stel je eens voor dat je tachtig jaar bent, in goede gezondheid verkeert en terugblikt op je leven. Je ziet de dingen die je bereikt hebt en waar je trots op bent, de keuzes die je hebt gemaakt en datgene wat je werkelijk gelukkig heeft gemaakt. Je ziet wat zinvol voor je was en kleur aan je leven gaf. Probeer het je levendig voor te stellen en luister hierbij naar je verlangen en intuïtie. Als je klaar bent, probeer je bevindingen dan samen te vatten in drie prioriteiten, waar jij dagelijks zo veel mogelijk je aandacht op wil gaan richten.

Oefening: Keuzes maken

Nu je je prioriteiten op een rijtje hebt, kun je gaan kijken of de dingen die je op dit moment in je dagelijks leven doet aansluiten bij deze prioriteiten. Maak eens een lijst van alle activiteiten die je in een doorsnee week doet. Ga voor jezelf na welke activiteiten goed aansluiten bij je prioriteiten (zet hier een + achter), welke daar minder goed bij aansluiten (zet hier een ± achter) en welke activiteiten in strijd zijn met je prioriteiten (zet hier een – achter). Op basis van deze gegevens kun je een weloverwogen keuze maken. Welke activiteiten wil je behouden, beperken of uit je agenda schrappen?

Oefening: doelen stellen

Schrijf achter elke prioriteit tenminste één doel dat je wil bereiken en wanneer dit doel volgens jou bereikt is. Maak het zo concreet mogelijk. Kies vervolgens één doel en ga ermee aan de slag. Je kunt je aandacht dagelijks op dit doel richten totdat je je doel hebt bereikt.

Voorbeeld: je hebt als prioriteit een goede relatie met je partner gesteld en als doel met je volledige aandacht naar je partner luisteren en in het kort de kern van het verhaal aan je partner teruggeven. Je vind dat je doel bereikt is als je partner aangeeft dat deze zich gehoord en begrepen voelt.

Merk je dat je aandacht tijdens het luisteren afdwaalt, verschuif je aandacht dan weer rustig naar het verhaal van je partner, zonder jezelf erom te veroordelen. In het begin is opmerkzaamheid vereist en zul je je aandacht regelmatig bij moeten sturen. Houd je dit echter vol dan wordt het op den duur een automatisme, je hoeft er dan niet meer bij na te denken. Ga door totdat je je doel hebt bereikt.

Constructief problemen oplossen

Natuurlijk is het leven niet alleen rozengeur en maneschijn. Het leven kent voor- en tegenspoed. Het gaat er dan ook niet zozeer om dát het zo nu en dan tegenzit en dát wij met tegenslagen te maken hebben, maar hóe je daarmee omgaat.

Je problemen ontkennen, ertegen vechten, jezelf veroordelen, zelfmedelijden koesteren of het bijltje erbij neergooien leidt niet tot een constructieve oplossing van je problemen. Bewust met je aandacht omgaan betekent constructief je problemen oplossen en tegelijkertijd je aandacht blijven richten op je prioriteiten en al het mooie dat het leven je te bieden heeft.

Het enige dat je hoeft te doen is dagelijks of één keer per week een vast tijdstip en een vaste tijdsduur in te roosteren, waarin je constructief werkt aan de oplossing van je problemen. Buiten deze TCOP’s (Tijd voor het Constructief Oplossen van Problemen) verschuif je, als je merkt dat je loopt te tobben over je problemen, je aandacht soepel naar iets prettigs, positiefs en aangenaams. Op die manier voorkom je dat je er voortdurend aan moet denken en over loopt te piekeren. Kijk onder het kopje ‘Meditatie’ als je wil leren je aandacht te richten en je problemen constructief wil leren oplossen (contemplatie).

Is je probleem (op dit moment) niet oplosbaar, verschuif je aandacht dan naar acceptatie van dit gegeven. Kun je dit gegeven niet accepteren, accepteer dan dat je het niet kunt accepteren, zonder jezelf daarom te veroordelen.

Ervaar je geen problemen? Super, dan rooster je in plaats van een TCOP toch gewoon een TIL (Tijd voor Iets Leuks) in!